Okategoriserade

Hej bilist!

Hej bilist!

I Sverige är det lag på att varje fordon som färdas på vägarna ska ha en trafikförsäkring. Det är minimum. Du kan sen välja att lägga till andra typer av försäkringar beroende på ekonomi och liknande. Men att ha en trafikförsäkring måste du ha, att inte ha det är olagligt.

En trafikförsäkring täcker kostnader för de belopp som betalas ut till de personer som blir drabbade vid en trafikolycka. Detta kan gälla för passagerare eller förare, fotgängare eller cyklister. Alla som har drabbats av en bilolycka utan att själva vara de ansvariga för olyckan. Trafikförsäkringen går också in och ger ersättning på egendom som skadats vid bilolycka till den som drabbats av olyckan. En trafikförsäkring gäller dock inte om det är din egen egendom du har skadat vid en olycka som du har orsakat.

En trafikförsäkrings månadskostnad kan skilja sig ganska rejält beroende på vart i landet du befinner dig. I stora städer där det är tätare trafik är det generellt dyrare medan det är billigare i glesare samhällen och platser. Du som är under 24 år betalar också en dyrare premie då risken att du är med i en bilolycka orsakad av dig tyvärr är större än för andra som är äldre.

Hos trafikförsakring.se kan du läsa om och jämföra olika trafikförsäkringsbolag. Du kan läsa recensioner om de olika försäkringsbolagen samt se vad de olika försäkringarna skulle kunna kosta dig.

Majoriteten av alla bilägare kompletterar sin trafikförsäkring med en halv – eller helförsäkring. Då får du även ersättning vid eventuella skador på den egna bilen vid en olycka även om det är du som har orsakat olyckan. Denna extra försäkring kostar oftast några hundra kronor mer i månaden än en billig trafikförsäkring. Det är alltså en ekonomisk fråga. Om du har möjligheten att lägga pengar på en försäkring men inte riktigt är så sugen så kan du tänka på vad en eventuell olycka skulle kosta dig. Skulle du då ha råd att betala självrisken samt laga din bil alternativt köpa en ny? Om svaret är nej så bör du teckna en försäkring utöver din trafikförsäkring. Men det är som sagt en kostnadsfråga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *